Dr. Szegedi László hittankönyv sorozata (1-8. osztályig)

Termék leírás

A hittankönyvek digitális formátumban elkérhetőek a kucsak.g@invitel.hu e-mail címen!
A mennyei Atya vigyáz ránk
Krisztus Urunk barátkozik velünk
Elsőáldozásra készülünk ( heti egy illetve két órás változatban )
Szentségi találkozás Jézussal
A Sínai szövetség
Krisztus Urunk története az Egyházban
Az Újszövetség bibliája
Biblikus hittan
Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek
Krisztusi erkölcstan
Bevezetés a Krisztusi életbe